top of page
Moustache

Narsistinen alainen tai kollega

Narsistinen alainen tai kollega työyhteisössä tuottaa harmaita hiuksia esihenkilölle ja muille sumutuksen kohteeksi joutuville. Kyse on vakavasta asiasta, jonka seurauksena on valtavaa henkistä kuormittumista, prosessien ongelmia ja tyhjäkäyntiä, työajan hukkaa, työyhteisöongelmia ja sekaannuksia, jotka heijastuvat asiakarajapintaan saakka. Työnantajalle tämä merkitsee kallista laskua.

Mistä tunnistaa narsistisen alaisen tai kollegan?

Määrätietoinen nainen

Narsistinen alainen on esihenkilön ja kollega kollegoiden kauhu. Jo stabiileissakin olosuhteissa esihenkilön työ on haastavaa, kun alaiset ovat kaikki erilaisia ja tavoitteisiin tulisi päästä.

Narsistinen alainen tai kollega  on tyypillisesti työsuhteen alussa aivan upea tyyppi. Pikkuhiljaa hän kuitenkin alkaa kyseenalaistaa esihenkilön auktoriteettiä ja päätöksiä, hiekoittaa monin tavoin esihenkilön tai kollegan toimintaa tai manipuloi viestintää. Yleinen työyhteisöön syntynyt hämmennystila on lähtöisin narsistisen henkilön tekosista. Kysyttäessä hän ei tiedä yhtään mitään.

Mitä narsistinen henkilö voi työyhteisössä aiheuttaa?

Narsistinen alainen tai kollega aiheuttaa toimillaan sekaannusta, hämmennystä, ristiriitoja, ongelmia ja epäselviä tilanteita työyhteisössä. Lisäksi hänen tavoitteensa on saada lisää valtaa, johon paras keino on murentaa esihenkilön valta-asemaa tai kollegoiden osaamista. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi hän aloittaa mustamaalauskampanjan: levittelee perättömiä huhuja esihenkilöstä tai kollegasta, ryhtyy värväämään itselleen liittolaisia osasta tiimiä tai pahimmillaan usuttaa koko työyhteisön esihenkilöä tai toista työntekijää vastaan. On selvää, että tällainen toiminta tuottaa valtavia henkisiä ja taloudellisia menetyksiä.

Ylpeä mies
Pohtiva nainen

Miten narsistisen henkilön kanssa voi toimia?

Tämä vaatii esihenkilöltä erittäin paljon sitkeyttä ja kykyä pitää työyhteisön pelisäännöt tiukasti hallinnassa. Haastekerrointa suurentaa se, että narsistinen henkilö on saattanut hankkiutua läheiseksi kollegaksi osalle tiimiläisistä, heitä manipuloiden. Ja jotakin toista henkilöä hän saattaa savustaa.  Esihenkilö joutuu olemaan jatkuvasti varuillaan ja valppaana siitä, mitä juonia milloinkin on tekeillä. Tällaiselle alaiselle ei normaali puhe ja keskustelu auta. Mikäli hän joutuu paineistettuun neuvottelutilanteeseen, alkaa verbaalinen näytelmä, jossa esihenkilö tai joku toinen henkilö leimataan syylliseksi.

Mitä kannattaa huomioida jatkossa?

Narsisti on niin taitava näyttelijä ja puhetaituri, että kokematon esihenkilö menee rekrytointitilanteessa helposti lankaan kuvitellen, että ehdottomasti paras kandidaatti tuli valittua.

Jos rekrytointiprosessissa syntyy "outoja oloja", kannattaa tätä intuitiota kuunnella.  Referenssien tarkistaminen on äärettömän tärkeää. Mikäli narsisti kuitenkin rekrytoituu, on koeaika säädettävä maksimipituuteen ja sen aikana oltava erityisen tarkkana siitä, nouseeko "red flagejä".  Työsuhde kannattaa purkaa, jos asia epäilyttää - se saattaa välttää yrityksen päätymisen konkurssiin, sillä kaikki työyhteisöristiriidat ja ilmapiiriongelmat tulevat todella kalliiksi.

Nainen etätyössä
bottom of page