top of page
Image by Icons8 Team

Narsistinen esihenkilö

Narsismin ilmeneminen esihenkilö- ja johtavissa rooleissa ei ole harvinaista, sillä henkilöt hakeutuvat usein tehtäviin, joissa voi käyttää valtaa. Vallanhimo kasvaa ajan myötä ja vallan saavuttamisen teot muuttuvat ronskimmiksi.  Narsistinen esihenkilö pyrkii varmistamaan selustansa. Kokoamalla "hovinarrit" ympärilleen hän pystyy toimimaan turvallisemmin.

Mistä narsistisen esihenkilön tunnistaa?

Hymyilevä mies

Narsistinen esihenkilö käyttää valtaa moneen suuntaan, mutta alaisiaan kohtaan hän operoi todennäköisesti ennustamattomasti ja jopa julmasti. Narsistinen esihenkilö on egoistinen ja ottaa kunnian itselleen sopivassa tilanteessa. Jos asiat eivät mene hyvin, alaiset saavat kuulla kunniansa. Henkilöstöä kohdellaan eriarvoisesti, eli suosikkeja suositaan ja muut ignoorataan. Kiitosta tai kannustusta on turha odottaa, vaan ylistyssanat hän haluaa itselleen. Yksittäiset työntekijät saattavat joutua jatkuvan manipuloinnin tai epäasiallisen käytöksen kohteeksi, tai jopa "ulos savustetuksi", jos he eivät esihenkilöä miellytä tai palvele hänen etujaan.

Mitä narsistinen esihenkilö aiheuttaa?

Koska työ on erittäin merkityksellinen osa ihmisen elämää, työhyvinvoinnilla on valtava vaikutus yksilön hyvinvointiin, jaksamiseen ja terveyteen. Johtaminen on tutkimustenkin mukaan tärkein tekijä, joka vaikuttaa henkilöstön viihtymiseen ja pysyvyyteen.

Narsistisen esihenkilön aiheuttamat tuhot yksilön elämään ovat mittavat. Henkilön ammatillinen itsetunto romahtaa, hän kokee olevansa eristetty työyhteisöstään ja jatkuva vaino ja negatiivinen palaute tuottaa henkistä kärsimystä. Pahimmillaan henkilö alkaa sairastella, uupua ja hänestä tulee työkyvytön.

Surullinen nainen
Työpaikan tiimi

Miten narsistisen esihenkilön kanssa voi toimia?

Tähän ei löydy huojentavaa vastausta. Narsistinen esihenkilö ei muutu, vaan päinvastoin hänen pyrkimyksensä on alituiseen laajentaa valta-asemaansa.  Harvan ihmisen psyyke kestää narsistista esihenkilöä. Ongelma on myös, että HR:ssä, työsuojeluorganisaatiossa tai luottamushenkilöiden piirissä ilmiötä ei tunnisteta. Ikävä kyllä, harvoin alaisella on muuta vaihtoehtoa kuin itse poistua palveluksesta.

Mitä kannattaa huomioida jatkossa?

Mikäli on joutunut narsistisen esihenkilön henkisen väkivallan kohteeksi, kannattaa hankkia ammattiapua toipumiseen. Aputahon olisi syytä olla perillä narsismi-ilmiöstä. 

On vaikea rekrytoitumisvaiheessa tietää, onko organisaatiossa narsistisia esihenkilöitä, ja se riski on aina olemassa. Jos mahdollista, kannattaa hankkia tietoa, miten nykyiset alaiset kokevat esihenkilön, onko esihenkilöarvioinnin tuloksia saatavissa ja millä tasolla työpaikan vaihtuvuus on.

Nainen työnhaussa
bottom of page