top of page
Young Woman

Narsistinen lapsi tai sisarus

Perheissä vallitseva dynamiikka vaikuttaa tiedostamattomasti, mutta tehokkaasti lapsiin, etenkin seisemään ikävuoteen saakka, kun lapsen aivot ovat tietyssä kehitysvaiheessa. Tulevat käyttäytymistavat syntyvät lapsuudenkodin antamista malleista. Vanhemmuus on haastava tehtävä, eikä täydellistä vanhempaa ole. Sisarusten eriarvoinen kohtelu voi olla huomaamatonta, mutta sillä on tuhoisia vaikutuksia lasten tuleviin elämiin ja ihmissuhteisiin.

Pienet sisarukset

Miten lapsesta tai sisaruksesta tulee narsistinen?

Lapsi ei ole syntyessään narsistinen, vaan se on ympäristön, eli kasvuolosuhteiden  vaikutusten tulosta. Karkeasti ajateltuna narsismi syntyy kahdella tapaa: lapsen tarpeiden laiminlyöntien kautta tai ns. "kultainen lapsi" -kaavalla, jolloin lasta kohdellaan erityisenä tai häneltä vaaditaan valtavasti.

Narsististen vanhempien perheissä on myös tyypillistä, että joku lapsista on ns. "syntipukki", jonka viaksi luetaan liuta asioita.

Mitä narsismi lapsessa tai sisarussuhteissa voi saada aikaan?

Lapsen kehitykselliset mallit syntyvät vanhempien antamista esimerkeistä ja myöhemmin itsenäistymisen myötä muualtakin ympäristöstä. Narsistiset piirteet näkyvät lapsessa vaikkapa kavereiden kanssa riitautumisena, vihamielisenä käytöksenä, itsekeskeisyytenä, muiden huomiotta jättämisenä ja vastuun välttelynä. Malli siirtyy aikuisuuteen, jolloin tuhovaikutukset ovat suuret. Sisaruksilleen narsistinen lapsi tuottaa mielipahaa ja saattaa manipuloida vanhempiaan omaksi edukseen.

Pienet veljekset
Teinisisarukset

Miten narsistisen lapsen tai sisaruksen suhteen pitää toimia?

Mikäli lapsi on vielä kehitysvaiheessa, jotain on vielä tehtävissä kasvatuksellisesti asettamalla hänelle rajat ja antamalla pyyteetöntä rakkautta. Sisarusten tasavertainen kohtelu on ehdottoman tärkeää.

Ihmistä on mahdotonta muuttaa, ellei hän itse sitä tahdo. Aikuisiällä narsistisen lapsen tai sisaruksen manipuloivaa otetta voi olla vaikea torjua ja joskus muuta vaihtoehtoa ei ole kuin suhteen katkaiseminen.

Mitä kannattaa huomioida jatkossa?

Omaa vanhemmuutta miettiessä olisi hyödyllistä tarkastella kiintymyssuhdemalliaan, sillä sen vaikutus  kasvuvaiheessa olevan lapsen psyyken muotoutumiseen on suuri. Koskaan ei ole liian myöhäistä ottaa puheeksi vaikeita asioita.

Mikäli tunnistaa sisaruksensa olevan narsistinen, voi toki koittaa keskustella asiasta, mutta se saattaa olla turhaa. Oman mielenterveyden säilyttämiseksi tiukkojen rajojen asettaminen ja pitäminen on tarpeen.

Vanha mies suutelee naista
bottom of page