top of page

Vastuuvapauslauseke

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

 

1) Narsismiterapeutti -sivuston ylläpitäjä ja narsismin asiantuntija Maija Aurea tarjoaa palveluitaan yksilövalmennusperiaatteella sekä vuosikymmenten työelämän vahvalla ihmissuhdetyön, ohjauksen, mentoroinnin, henkilökohtaisen coachauksen ja tilannekonsultoinnin kokemuksella sekä hypno- ja lyhytterapiaosaamisella ja -kokemuksella.

 

2) Terapiapalveluiden substanssina asiantuntijalla on yleinen henkilökohtaisen ohjauksen, coachingin (sertifioitu) ja mentoroinnin pätevyys (sekä lukuisia muita pätevyyksiä, jotka ovat hyödyksi asiassa), omakohtaiset kokemukset narsistisista puolisoista sekä valtava määrä tietoa narsismista ja siitä selviytymisestä sekä henkilökohtaisesta eheytymisestä - myös globaalia asiantuntija- ja tutkimustietoa. Lisäksi hän on koulutukseltaan sertifioitu hypnoterapeutti, opiskelee trauma- ja kriisityön asiantuntijaksi sekä Siria ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi.  Hän toimii myös vapaaehtoisena, koulutettuna kriisityöntekijänä kriisipalveluissa sekä koulutettuna ryhmänvetäjänä ja henkilökohtaisena tukihenkilönä haastavissa elämäntilanteissa oleville narsismin uhreille NUT ry:ssä.

 

3) Kaikki verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja julkaisuissa oleva aineisto on tarkoitettu ainoastaan asiakkaiden henkilökohtaiseen käyttöön ja ohjaukseen, eikä sitä saa jakaa ilman asiantuntijan lupaa. Sisällöllä ja terapialla ei diagnosoida, hoideta tai korvata lääketieteellistä hoitoa tai lääketieteen / terveydenhuollon asiantuntijoiden palveluita. Terapiapalveluissa ei oteta kantaa asiakkaan lääketieteellisiin hoitoihin tai hänen mahdollisesti muihin käyttämiinsä terapiapalveluihin liittyen. Asiakas voi kuitenkin halutessaan antaa ne tiedoksi. Myös kaikki asiakkaan mahdolliseen terapiaan tai lääkkeelliseen hoitoon liittyvät teemat ja kysymykset ohjataan käymään läpi suoraan ko. asiantuntijoiden kanssa.

 

4) Verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja julkaisuissa oleva aineisto tai terapiapalvelu ei takaa tiettyjä mitattavia tuloksia asiakkaan tilanteessa, vaan asiakas käyttää palveluja omalla riskillään ja vastaa itse omasta kehittymisprosessistaan, johon asiantuntija antaa ohjausta, tukea ja vinkkejä.

Aineiston käyttö on myös asiakkaan omaan aktiivisuuteen perustuvaa, eikä se sovellu alle 18-vuotiaille.

 

5) Asiakkaan tulee huomioida, että tavoitteena oleva eheytymisprosessi voi olla vaativa ja jopa tuskallinen, Narsismiterapeutti-asiantuntija tai hänen yrityksensä ei ole millään muotoa vastuussa prosessissa asiakkaalle syntyvistä haastavista vaiheista.

 

6) Aineistoissa esille tulevat testimoniaalit edustavat yksittäisten henkilöiden kokemuksia, eivätkä takaa identtistä kokemusta kaikkien asiakkaiden osalta, sillä ihmiset ovat yksilöllisiä ja etenemiseen vaikuttaa asiakkaan kokonaistilanne, oma motivaatio ja halu eheytyä.

Mentorea / 2906724-1

www.narsismiterapeutti.com

041 3104 656

bottom of page